EXPLORACE

MENDENGAR TAKLIMAT SEBELUM MEMULAKAN EXPLORACE

PELAJAR SEDANG MINUM TELUR


PELAJAR SEDANG MELAKUKAN EXPLORACE